OOD:INFO | Íà÷àëî
logo logo
  начало | за услугата | цени | за контакти търсене:  

Íà÷àëî

Уважаеми дами и господа,

ood.INFO e съвместна разработка на екипи, специализирали се в публикуването на информация в Интернет. Предлагаме на Вашето внимание нашата нова услуга: Публикуване на Годишни счетоводни отчети на предприятията в Интернет, във вида, в който са заверени от дипломирани експерт счетоводители, специализирано одиторско звено, както и одиторския доклад.

Подробности, относно начина на предоставяне на информацията- в "за услугата" Подробности, относно цени и плащане - в "цени".

От екипа на ood.Info.

o Публикации

:: "АЛТЕСТ IGT" ЕООД
:: "АНАДА Атанасови и сие" СД
:: "АГРОТУРИСТ" АД, Поморие
:: "АНДЕЗИТ" ООД
:: "АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД
:: "Ботева консулт инженеринг" ЕООД
:: "Винарска Изба Странджа
   - Шато Росеново" АД,

:: "Поморие Винярд" АД
:: Кооперация Черноморка, Бургас
:: "Снад 55" АД, Несебър


o министерство на финансите
o главна данъчна дирекция
o министерство на икономиката
o национален осигурителен институт
o национален статистически институт
o българските институции
o български счетоводител
o правна уредба по социално осигуряване
o нормативна уредба
o икономически справочник
© Март-2003, OOD:INFO Team