AGROTOURIST, Pomorie
logo logo
  Ood.INFO |               

"АГРОТУРИСТ" АД, гр.Поморие

Адрес:

ПОМОРИЕ 8200
ул."Генерал Скобелев" 12
ДН: 1021434368
БУЛСТАТ: 102875610

Изпълнителен директор: Павлина Михайлова Камбурова

Одитор: Марийка Тихолова

Публикации м.юни.2005 г - ГФО'2004:

 • Одиторски доклад
 • Баланс
 • Отчет за приходи и разходи
 • Приложение към финанасовия отчет
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2005, OOD:INFO Team